Δίπλωμα Β96

 • Δημοσιεύσεις: 186
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 64

kastrinos δημιούργησε το θέμα: Δίπλωμα Β96

Πλέον για να μπορείς να ρυμουλκήσεις το τροχόσπιτο σου στην περίπτωση που αυτό είναι βάρους μεγαλύτερου των 750 κιλών απαιτείται δίπλωμα Β96.
Σήμερα ενημερώθηκα από υπεύθυνο σχολής οδηγών για τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να αναβαθμίσω το δίπλωμα μου Β Κατηγορίας σε Β96.
Από βδομάδα θα υποβάλω τα απαιτούμενα έγγραφα, φωτογραφίες και παράβολα για να ξεκινήσω τη διαδικασία.
Οποίος θέλει περισσότερες πληροφορίες ας τις ζητήσει με pm μιας και δεν ξέρω αν δηλώντας την σχολή θεωρηθεί διαφήμιση.

“Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”
#15330

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 77
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 18

HAHA απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

απλά θα μπορούσες να μας πεις τι δικαιολογητικά χρειάζονται και ποιά είναι η διαδικασία, χωρίς ν'αναφέρεις το όνομα της σχολης
#15332

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 186
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 64

kastrinos απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

Κατηγορία Β 96 (για συνδιασμούς οχημάτων < 4250 kgr)
Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 (6+1)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
• Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
• Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
• Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
• Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία Β96
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:
α. έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
3. Δύο (2) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
4. Παράβολο 30,00 € από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439) για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.
5. Αίτηση εκτύπωσης.
6. Άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο. Η παλιά άδεια οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.
Αίτηση
onedrive.live.com/view.aspx?resid=267357...key=!AOL9m8opWbnAdfI

“Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”
#15337
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": HAHA

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 77
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 18

HAHA απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

ευχαριστώ! τώρα δεν θα ψαχνόμαστε!
#15342

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 186
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 64

kastrinos απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96


Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τα μέλη και τους επισκέπτες του forum.
Τελικά ψάχνοντας περισσότερο την υπόθεση ανακαλύπτω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε ότι αφορά το δίπλωμα Β96 αλλά και τελικά την δικά μας υποχρέωση.
Από ότι φαίνεται όλα βασίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 51 (Α΄101)της 27ης Απρ 2012 άρθρο 3 παράγραφο 1ε

Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
Η οδήγηση του συνδυασμού, στην περίπτωση που αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει με άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V και φέρουν τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.

και στην τροποποίηση αυτού με το νόμο 4155 της 29ης Μαΐου 2013 άρθρο 50
Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), (το πολύ) επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
Στην περίπτωση όμως που ο συνδυασμός αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, απαιτείται, η οδήγησή του να γίνεται μόνον μετά από ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V, ενώ το έντυπο της άδειας οδήγησης φέρει στην κατηγορία Β τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.»
Σε πρώτη ανάγνωση και διαβάζοντας και όσα γράφονται από τις σχολές οδηγών αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις το δίπλωμα Β96 αν το τροχόσπιτο είναι βαρύτερο των 750 κιλών. Τα κείμενα, όπως τουλάχιστον είναι γραμμένα, δεν βοηθάνε αλλά από την άλλη έμπορος και εισαγωγέας του χώρου με διαβεβαιώνει ότι αν το τροχόσπιτο και το αυτοκίνητο δεν ξεπερνούν τα 3500 κιλά αρκεί το Β.
Μάλλον έχει δίκιο, θα συνεχίσω να το ψάχνω όσο μπορώ.
Αν κάποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει καλοδεχούμενος.


“Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”
#15365

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 227
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 26

Africaptan απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

Εγω θα πω παλι το ιδιο.
Οταν ρυμουλκεις ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ χρειαζεσαι το αναλογο διπλωμα (Β στην περιπτωση ενος ΙΧ, Γ στην περιπτωση φορτηγου πανω απο 3500 Kgr και Δ στην περιπτωση Πανω απο 8 ατομα) ΣΥΝ το Ε.
#15386

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 263
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 49

Tesla απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

Ἀν εἶναι νὰ ἐπιμένεις φρόντισε νὰ γνωρίζεις. Ἡ ῤυμούλκησις ἐπιτρέπεται χωρὶς ἐπέκτασιν Ε ἀν τὂ ῥυμουλκούμενο δὲν ὐπερβαίνει τὰ 750 κιλὰ (πάντοτε μεικτὸ βάρος).

Δὲς τὸ μήνυμά μου.
www.e-camping.gr/forum?view=topic&catid=48&id=10229#15029

Ἔχει τὸ ΠΔ51/2012.
kastrinos, εἶσαι σίγουρος γιὰ τὸ Β96; Μήπως εἶναι Β+Ε;
#15465

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 186
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 64

kastrinos απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96


Το Β96 υπάρχει σαν δίπλωμα, αυτό είναι δεδομένο.
Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να συνδυαστούν νόμοι, προεδρικά διατάγματα και τροποποιήσεις αυτών μαζί με μία δόση φαντασίας.
Χαθήκαμε στην μετάφραση νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι ο νομοθέτης θα μπορούσε να γράψει πιο απλά τον νόμο και να μην τρελαινόμαστε. Όμως ποιος μπορεί να γνωρίζει τους σκοπούς του.
Μίλησα με σχολή οδηγών αλλά η δική τους απάντηση πόσο μπορεί να μετράει αφού αυτοί ψάχνουν πελάτες στις δύσκολες εποχές που ζούμε;
Διάβασα ξανά τη νομοθεσία, τις τροποποιήσεις τους καθώς και κάποια άρθρα του ΚΟΚ.
Ο προβληματισμός ξεκινάει από την τροποποίηση του Π.Δ που γράφει μεταξύ άλλων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
Έψαξα λοιπόν να δω τις υπάρχει για τις διατάξεις των κανόνων έγκρισης. Τι βρήκα; Υπάρχει το άρθρο 84 του ΚΟΚ και μια σελίδα στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ουσιαστικά όμως απλά αναφέρεται ο όρος ¨Έγκριση Τύπου¨ και τίποτα παραπάνω, δεν βρήκα πουθενά τις διατάξεις.
Ας βάλουμε την απλή λογική να δούμε που καταλήγουμε.
1. Τόσο το αυτοκίνητο, όσο και το τροχόσπιτο μου έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και κινούνται νόμιμα, ΑΡΑ έχουν έγκριση τύπου.
2. Το συνολικό βάρος οχήματος και τροχόσπιτου δεν υπερβαίνει τα 3500 kg
Θέλω δίπλωμα Β Κατηγορίας
Αν (!), αν όμως το βάρος αυτοκινήτου – τροχόσπιτου ήταν μεταξύ 3500 και 4500 κιλών τότε ναι χρειάζομαι δίπλωμα Β96.

ΥΓ
Και πάλι να πω ότι αν κάποιος φίλος έχει να προσθέσει κάτι που είναι σίγουρος και το έχει ψάξει τότε καλοδεχούμενος να πει τη γνώμη του.

“Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”
#15616

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 186
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 64

kastrinos απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

Τελικά υπάρχει απάντηση από το υπουργείο η οποία προέκυψε από ερώτημα επαγγελματία, ο ίδιος που αναφέρω και παραπάνω, του χώρου.
Το link σας παραπέμπει στο forum του στο οποίο υπάρχει αντίγραφο της επιστολής απάντησης σχετικά με τα διπλώματα
forum.zampetas.gr/jforum_zampetas/posts/...2A1F9FB4515FE2E#2422
Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα παρακάτω:
Αυτοκίνητο + Τροχόσπιτο = 3500 κιλά = δίπλωμα Β
Αυτοκίνητο + Τροχόσπιτο = 35001 - 4250 Κιλά = δίπλωμα Β96
Αυτοκίνητο + τροχόσπιτο = 4251 κιλά = δίπλωμα ΒΕ
Πηγή:
www.zampetas.gr

“Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”
#15622

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Δημοσιεύσεις: 29
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 6

gregory1968 απάντησε στο θέμα: Δίπλωμα Β96

ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3500 ΚΙΛΑ !!! ΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ LINK ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ ΨΑΓΜΕΝΟ ΖΑΜΠΕΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ.
forum.zampetas.gr/jforum_zampetas/posts/list/917.page
#16824

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Powered by Kunena Φόρουμ